Error message

  • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (line 1895 of /home/mecanica/public_html/includes/database/query.inc).
  • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (line 1895 of /home/mecanica/public_html/includes/database/query.inc).
  • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (line 1895 of /home/mecanica/public_html/includes/database/query.inc).
  • Warning: Illegal string offset 'field' in DatabaseCondition->__clone() (line 1895 of /home/mecanica/public_html/includes/database/query.inc).

Actionariat

Informatii Actionari :

Data Descriere Brosura
29.04.2014 Declaratie Raport anual 2013 Declaratie Raport anual 2013.pdf
29.04.2014 Adresa Rasdaq Raport curent Hotarari AGA 29.04.2014 Adresa Rasdaq Raport curent Hotarari AGA 29.04.2014.pdf
29.04.2014 Adresa Rasdaq Raport anual 2013 Adresa Rasdaq Raport anual 2013.pdf
29.04.2014 Adresa ASF Raport curent Hotarari AGA 29.04.2014 Adresa ASF Raport curent Hotarari AGA 29.04.2014.pdf
29.04.2014 Adresa ASF Raport anual Adresa ASF Raport anual 2013.pdf
09.05.2013 Note explicative la situatiile financiare Note explicative.pdf
09.05.2013 Situatii financiare aprobate Bilant, cont de profit si pierdere, date informative, situatia activelor.pdf
09.05.2013 Raport auditor independent Raportul auditorului independent.pdf
09.05.2013 Declaratie Declaratie.pdf
09.05.2013 Raport anual aprobat de Adunarea Generala Raport anual cnf. Reg. CNVM nr. 1 din 2006.pdf
09.05.2013 Raport curent (Hotarari adoptate in sedinta din 29.04.2013) Raport curent.pdf
03.04.2013 Raport de gestiune si note explicative Raport de gestiune si Note explicative.pdf
03.04.2013 Situatii financiare anuale (Bilant, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate) Situatii financiare anuale (Bilant, Cont profit si pierdere, date informative, situatia active imobilizate).pdf
28.03.2013 Convocare 29.04.2013 Convocare 29.04.2013.pdf
28.03.2013 Informatii actiuni Informatii actiuni.pdf
28.03.2013 Informatii privind drepturile actionarilor Informatii privind drepturile actionarilor.pdf
28.03.2013 Buletin de vot Buletin de vot.pdf
28.03.2013 Formular de vot prin corespondenta Formular de vot prin corespondenta.pdf
28.03.2013 Model de Procura Speciala Model de Procura Speciala.pdf
28.03.2013 Proiecte de hotarari 29.04.2013 Hotarari nr. 3-8 din 29.04.2013 (proiecte).pdf
25.01.2013 Hotararea nr. 2/23.01.2013 a adunarii generale extraordinare a actionarilor S.C. MECANICA FINA S.A. Hotararea nr. 2 S.C. MECANICA FINA S.A..pdf
25.01.2013 Hotarare nr. 1/23.01.2013 a adunarii generale extraordinare a actionarilor S.C. MECANICA FINA S.A. Hotararea nr. 1 S.C. Mecanica Fina S.A..pdf
21.12.2012 Formular procura Formular procura.pdf
21.12.2012 Formular voto prin corespondenta Formular vot prin corespondenta.pdf
21.12.2012 Convocare AGEA Convocator AGEA.pdf
21.12.2012 Informatii puse la dispozitia actionarilor Informatii puse la dispozitia actionarilor.pdf
21.12.2012 Informatii detaliate privind drepturile actionarilor informatii privind drepturile actionarilor.pdf
19.11.2012 Contul de profit si pierderi si Indicatori economico financiari Trimestrul III 2012 Contul de profit si pierderi si Indicatori econ-financiari S.C. MECANICA FINA S.A..pdf
19.11.2012 Raportari financiare 30.09.2012 Raportare trimestriala 2012 S.C. MECANICA FINA S.A..pdf
05.09.2012 Raportari Financiare 30.06.2012 raportari financiare 30.06.2012.pdf
05.09.2012 Declaratie Raport Semestrial I 2012 declaratie raport semestrul I 2012.pdf
05.09.2012 Raport semestrul I 2012 raport semestrul I 2012.pdf
09.07.2012 Raport Curent Hotarari AGA 09.07.2012 raport curent_hotarari AGA_09.07.2012.pdf
09.07.2012 Formular procura speciala (PJ) formular procura speciala PJ.pdf
09.07.2012 Formular procura speciala (PF) formular procura speciala PF.pdf
09.07.2012 Documente AGA 09.07.2012 documente aga_09.07.2012.pdf
09.07.2012 Informatii puse la dispozitia actionarilor informatii puse la dispozitia actionarilor.pdf
09.07.2012 Informatii detaliate privind drepturile actionarilor informatii privind drepturile actionarilor.pdf
09.07.2012 Convocare AGA 09.07.2012 convocare AGEA_09.07.2012.pdf
30.04.2012 Raport auditor financiar 2011 raport auditor financiar 2012.pdf
30.04.2012 Declaratie persoane responsabile 2011 declaratie.pdf
30.04.2012 Situatii financiare + note contabile 2011 situatii financiare 2011+note.pdf
30.04.2012 Raport Anual 2011 intocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1 /2006 raport CA 2011.pdf
30.04.2012 Hotarari AGA adoptate in sedinta din data de 30.04.2012 raport curent hotarari AGA_30.04.2012.pdf
30/03/2012 Convocare AGA convocare AGA.pdf
30/03/2012 Informatii actiunile emitentului in adunarea generala AGA informatii actiunile emitentului in adunarea generala-AGA.pdf
30/03/2012 Informatii drepturile actionarilor in adunarea generala AGA informatii drepturile actionarilor in adunarea generala-AGA.pdf
30/03/2012 Raport consiliu administratie 2011 raport consiliu administratie 2011.pdf
30/03/2012 Situatii financiare 2011 situatii financiare 2011.pdf
30/03/2012 Raport anual 2011 raport anual 2011.pdf

Pages