Tag - Chat

Adunarile Generale ale Actionarilor

DataDescriereBrosura
10.05.2023Rezultatele votului in adunarile generale ale actionarilor din data de 26.04.2023MECE - REZULTATE VOT AGEA 26.04.2023

MECE - REZULTATE VOT AGOA 26.04.2023
07.04.2023Raportul Auditorului IndependentRaportul auditorului independent 2022 Mecanica Fina

Raportul auditorului independent 2022 Grup Mecanica Fina
28.03.2023Situatii financiareMECE - Situatii financiare consolidate 2022

MECE Situatii financiare individuale 2022

Bilant Mecanica Fina 31.12.2022
Rapoarte administratoriMECE Raport CA 2022 individual

Raport consolidat administratori 2022 L
Raport de remunerareMECE - Raport de remunerare
Materiale informativeMECE - Propunere program de activitate si de investitii
MECE - Informatii privind propunerea de schimbare a obiectului principal de activitate

BUGET DE VENITURI SI CHELT. 2022 SI 2023
Proiecte de hotarari AGOA&AGEAMECE - proiecte de hotarari agea 26.04.2023 L

MECE - proiecte de hotarari agoa 26.04.2023 L
Formulare de vot prin corespondenta si imputerniciriMECE Formular de vot prin corespondenta AGEA 26(27) aprilie 2023

MECE Formular de vot prin corespondenta AGOA 26(27) aprilie 2023 s

MECE Formular de vot prin corespondenta AGOA 26(27) aprilie 2023

MECE Imputernicire AGEA 26(27) aprilie 2023

MECE Imputernicire AGOA 26(27) aprilie 2023 s

MECE Imputernicire AGOA 26(27) aprilie 2023
23.03.2023Convocatorul adunarilor generale ordinara si extraordinara din 26/27 aprilie 2023convocator agoa+agea MF
18.01.2023Rezultate vot hotarari AGA 12.01.2023REZULTATE VOT HOTARARI AGA 12.01.2023
13.01.2022Raport Curent hotarari AGA 12.01.2023raport curent - hotarari aga 12.01.2023
13.12.2022 Informatii ordine de zi Documente si materiale informative AGA 12.01.2023
13.12.2022 Proiect de hotarari AGA Proiect de hotarari aga 12.01.2023 - desemnare auditor financiar
13.12.2022 Formulare pentru exercitarea votuluiformular procura pf

formular procura pj

formular vot corespondenta pf

formular vot corespondenta pj
09.12.2022Convocare adunare generala – alegere auditor financiarMECE - Raport curent cu convocator AGA
29.04.2022Raport curent - Hotarari aga 29.04.2022Raport curent - hotarari aga 29.04.2022
12.04.2022MECE Raport CA 2021MECE Raport CA 2021
12.04.2022MECE RAPORTARE CONTABILA ANUALA 2021MECE RAPORTARE CONTABILA ANUALA 2021
30.03.2022Program activitateMECE - Propunere program de activitate si de investitii
30.03.2022Raport remunerareMECE - Raport de remunerare
30.03.2022Proiecte de hotarariproiecte de hotarari aga 28.04.2022 F
30.03.2022Formulare pentru exercitarea votuluibuletin de vot F
voting paper F
procura pf F
special power of attorney ind. F
procura pj F
special power of attorney l.e. F
vot corespondenta pf F
correspondence voting form ind. F
vot corespondenta pj F
correspondence voting form ind. F
vot corespondenta pj F
correspondence voting form l.e F
24.03.2022Mecanica Fina SA - Convocator AGA FMecanica Fina SA - Convocator AGA F
14.04.2021Hotarari AGA (proiecte)proiecte de hotarari aga 28.04.2021
06.04.2021Raport anual 2020 al Consiliului de AdministratieMECE - RAPORT CA 2020
06.04.2021Raportare contabila 2020MECE - RAPORTARE CONTABILA ANUALA 2020
06.04.2021Formulare pentru exercitarea votuluibuletin de vot F
correspondence voting form ind. F
correspondence voting form l.e F
procura pf F
procura pj F
special power of attorney ind. F
special power of attorney l.e. F
vot corespondenta pf F
vot corespondenta pj F
voting paper F
24.03.2021Raport Curent cu convocator AGA pentru data de 28.04.2021Raport curent cu Convocator
24.04.2020Proiecte de hotarari agaProiecte de hotarari aga
23.04.2020Raport curent si Raportare contabila 2019Raport curent si Raportare contabila 2019
30.03.2020AGA-29.04.2020AGA 29.04.2020
09.12.2019AGA-09.12.2019AGA 09.12.2019
27.11.2019AGA-27.11.2019AGA 27.11.2019
11.11.2019AGA-11.11.2019AGA 11.11.2019
24.04.2019AGA-24.04.2019AGA 24.04.2019